درحاشیه همایش سالانه قوه قضاییه
48 بازدید
مصاحبه کننده : ایسنا
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

دبير همايش سراسري  سالانه قوه قضاييه  بيان کرد: در 9 سال اخير در برخي بخش هاي قوه قضاييه به اندازه عمر عدليه کار شده است.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا ايزدپناه در حاشيه همايش سراسري قوه قضاييه با موضوع بهداشت قضايي و کاهش ورودي پرونده ها در جمع خبرنگاران گفت: امسال شعار قوه قضاييه، بهداشت قضايي برخاسته از فقه ناب شيعه است و سال گذشته شعار حقوق شهروندي بوده است.
وي با تقدير از اطلاع رساني هاي صورت گرفته در هفته قوه قضاييه گفت: در سال گذشته رييس قوه قضاييه در ديدار با مقام معظم رهبري موضوع بهداشت قضايي را مطرح کرد و هشت ميليون مراجعه کننده به قوه قضاييه را در شان جمهوري اسلامي ايران ندانست و شعار بهداشت قضايي را مطرح کرد تا با کمک فرهيختگان، نمايندگان مجلس، دولت و دانشگاهيان کار اساسي صورت گيرد.
وي ابراز اميدواري کرد: همان طور که توسعه قضايي با ده ها عنوان حقوقي در ادبيات قضايي ما جا افتاده، بهداشت قضايي که ابداع رييس قوه قضاييه است به فرهنگ تبديل شود و اهداف آن تحقق يابد.