اربعین سالکان (چهل دستور العمل اخلاقی) . ازفقیهان عارف و عارفان فقیه
45 بازدید
ناشر: در دست چاپ / بوستان کتاب/
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه دستور العملهای اخلاقی تجربه های گران سنگیست از عالمان ربانی و فقیهان الاهی که به خواهش شاگردان ودوستان خود درقالب "نامه" یا "وصیتنامه". نوشته اند این نوشته ها در بردارنده گران بها ترین رهنمود های سلوکی ؛اخلاقی و عرفانیست مخاطبان این دستور ها هم عالمان و عارفان بزرگ شیعه اند این نانه ها دربردارنده عالیترین مفاهیم و دستور های راهگشای عرفانی و اخلاقیست بیشتراین دستور العمل ها در طول سال های 1362 تا1387 از لابلای کتابخانه ها عمومی وشخصی شناسایی ؛اسخراج؛ آماده سازی شد وهمرا ه دیباچه , زندگی صاحبان نامه,و چارقی های موضیخی و تکمیلی در شمارگان مجله (حوزه) ویژه حوزه های علوم دینی چاپ ونشر شده است اینک با ویراسته جدید و ا فزودن چند نامه دیگر , فرادید سالکان کوی دوست و تشنگان کمال وعاشقان جمال ربوبی قرار می گیرد بایسته یاد است که هیچ کمال الهی بدون حب اولیای الاهی ؛ بویژه _سر الله الذی یهتدی به المهتدون؛ به فرچام نرسد .صراط و معراج و سکوی پرواز به سوی حق؛ عشق به اهل بیت طاهرین (علیهم السلام اجمعین) است که در زیارت جامعه مخ خوانیم:(بکم فتح الله وبکم یختم ؛وعندکم مانزلت به رسله و هبطت به ملاءکته)