دستور العملى از فقیه و عارف ژرف اندیش ابن ابى جمهور احسائى
47 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار55
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسته ذهنى ، عوام گرایى و غوغا سالارى ، آفتى اندیشه کش ، استعداد سوز در تاریخ فرهنگ و تمدن بشرى است . چه بسیار افکار سازنده و اندیشه‏هاى ناب در پیشگاه جهل و عوام گرایى به مسلخ رفتند و چه دانش مردانى اسرار و افکار خود را به دامن خاک سپردند و نسل بشر از مواهب و بهره‏هاى انسان ساز آنان محروم ماندند . در فضایى که جوّ فرهنگى حاکم ، از آن بسته ذهنان و تنگ نظران است ، حربه تکفیر سلاح رایج زمان براى ذبح نواندیشان و به انزواکشاندن متفکّران است . در چنین حال و هوایى ، عالمان ، حکیمان و عرافانى که با کاروان عوام گرایان همراه نشده و یافته هایشان را پیامبر وار به جامعه و ابناى زمان خویش عرضه مى دارند ، به حربه تکفیر و تیر تهمت گرفتار آمده به انزوا کشانده شده و بدنام مى گردند . آنانى که با عزم الهى و منطق استوار خود ، زمام افکار جامعه را به دست گرفته و فضا را به نفع اندیشه خود تغییر دادند ، اندک بودند . محمد بن على بن ابى جمهور احسائى ، که هم فقیه بود و هم محدث و هم متکلم و هم عارف و در علوم دیگر اسلامى نیز دست داشت ، به علوم متداول نپرداخت وبه کرسى تدریس قناعت نکرد . با این که مى دانست عرضه اندیشه‏هاى عرفانى و یافته‏هاى جدید خود ، سوژه‏اى علیه او خواهد شد ، شجاعانه افکار و انظار خود را با بیانى روشن و صریح نشر کرد و در انجام این مهم دورى از حوزه نجف و هجرت از وطن را ، پذیرا شد .