پول و پرسشهاى جدید فقهى
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه ا هل بیت شماره 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از حوزه‏ هاى فقه، بیان رابطه اسلامى الهى انسان با اشیاء مادى، اسلوب حاکم بر داد و ستد، تولید و توزیع و گردش ثروت است که در روزگار ما، علم اقتصاد و رشته‏هاى وابسته، عهده‏ دار تبیین آن است. امروز ده ها مکتب و نظریه اقتصادى در این زمینه، پدید آمده و صدها کتاب در بیشتر زمینه‏ هاى آن، نوشته شده است. امروز اقتصاد و معیشت، چه درست و چه نادرست، حرف اوّل را مى‏زند. در چنین دنیایى، اگر جمهورى اسلامى معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباورى، ناکام خواهد ماند. اگر نظام اسلامى، برنامه‏ هاى اقتصادى و روش معیشتى سالم، انسانى و بر پایه عدالت اسلامى، پى‏نریزد، در رساندن رحمت جهانى دین خاتم و ابعاد معنوى دین به وجدان هاى بیدار دنیا، ناتوان مانده و فلسفه وجودى خویش را پاس نداشته است. تدوین نظام اقتصاد اسلام، بیان احکام و قوانین حاکم بر روابط اقتصادى و مناسبات اجتماعى، آیا جز از متولّیان تولید و نشر اندیشه اسلامى و حوزه‏هاى علوم دینى، انتظار مى‏رود، همانانى که دژ استوار دین و مبیّن حلال و حرام احکام هستند: «الفقهاء حصون الإسلام». آیا با گذشت این همه سال و دست‏یابى به چنین مهین فرصتى و نعمت جمهورى اسلامى، باید هنوز فقه ما از فردنگرى، تک ساحتى، ظاهر بسندگى و بى‏ توجهى به گزاره‏هاى نو زندگى، رنج برد. اگر در این کشور، نظام معیشتى سالم و دینى پیاده نشود، گناه آن بر عهده چه کسانى است. جز فقیهان و امیران: «صنفان من اُمّتی إذا صلحا، صلح اُمّتی...الفقهاء و الاُمراء». اگر بانکدارى حل نشود و زندگى مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، و بال آن بر کسانى است که درگیر گشایش مشکلات روزمره مردم و حراست جمهورى اسلامى از افتادن به تورهاى ناپیدا و پیچیده استکبار جهانى است؟ یا بخش بزرگى از این کاستى، بر عهده متولیان بیان موازین و احکام دینى است؟