تندیس قداست و فقاهت(مقدس اردبیلی)
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه ا هل بیت شماره 5و6
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر فقیهانى راکه در سرنوشت تطور فقه و بالندگى و کارآمدى و ژرفا بخشى فقاهت، نقش آفرین بوده‏اند، کم‏ شمار، بدانیم یکى از آنان فقیه ژرف نگر، محقق اردبیلى، است. او، هم در عرصه تحقیق و بالنده سازى فقه و هم درعرصه عمل و روش اجتهادى، بوستان فقاهت‏ شیعه را در عصر خویش، سرزنده نگاه داشت و با آبیارى‏اش از کوثرتعمّق و تحقیق به فقه اهل بیت(ع) شادابى بخشید. فقاهت او، از چنان اوجى برخوردار شد و فقه او ژرفایى راپیموده بود که در رودخانه خروشان هشتصد ساله تفسیر شریعت پس از خود برومند و استوار و برفراز بماند و دربرهه‏ هاى گوناگون، تشنگان فقاهت و راهیان راه اجتهاد را، راه و رسم استنباط و تحقیق و اجتهاد، بیاموخت. براى بررسى شیوه او در پاسدارى و حراست از فقه اهل بیت(ع) بر سیرت و تلاشهاى فقهى و اجتهادى او، گذرمى‏کنیم: پاسدارى و بالنده سازى علم و اندیشه‏اى، تنها به حفظ فراوردهاى علمى دانشیان پیشین نیست. راکد ماندن علم‏مرگ آن را در پى مى‏آورد. سرزندگى دانش، به کاوش، نقد و بررسى است. «حیاة العلم بالردّ و النقد». شکوفایى و بالندگى علم، وامدار گشایش آفاق نو و میدانهاى جدید، فراروى دانشوران آن و تفسیر و تعبیر دوباره و عصرى‏و فرهنگ‏سازى در حوزه آن دانش است. به بهره ‏ورى در شیوه‏ هاى پژوهشى نو و دوام و ماندگارى آن در گرو تربیت‏ دانشورانى است که آن دانش را در جوامع علمى، حضور دهند و رسالت آن را پاس بدارند.