سیماى فقاهت در منشور ولایت
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه اهلبیت شماره3
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رهبر معظم انقلاب، که ازجوانى، منادى فریاد علیه جمود بود واز پرچم داران نهضت پانزده خرداد، سکون و سکوت شمارى از این بزرگان حوزه‏ها را در پانزدهم خرداد تجربه کرده بود، پیش و پس از انقلاب، تلاش و همّ خویش را دمیدن روح آزاد اندیشى، جامع نگرى و پویایى در حوزه‏ها کرد. او، این مهمّ را پس از رهبرى پى‏گرفت و حرکت جدید امام را در گشودن افقهاى نو فراروى حوزویان، شتاب داد. از هر فرصتى، براى بالندگى، توانمندى و کارآمدى حوزه‏ها، بهره برد و از حرکتهایى که در این راستا بود، پشتیبانى جدّى کرد. به بهانه شروع درس خارج در هر سال، آفاقى جدید بر حوزویان نمود. در کنفرانسها و سمینارهاى مرتبط با حوزه، زاویه‏هاى تازه از رسالتها و وظیفه‏بانى حوزه‏ها را گوشزد کرد. افزون بر توصیه‏ها، رهنمودها و پیامها، در عمل، به سامان دادن حوزه‏ها پرداخت و در انجام و پیاده کردن این مهم، به طور رسمى به حوزه بزرگ شیعه، حوزه علمیه قم، دو سفر کرد. برکات و دستاوردهاى سفر نخست آن فرزانه، گرچه مطلوب و به کمال نبود، ولى نسیم تحول را در حوزه‏ها وزاند. متولیان حوزه را تشکیلات پذیر کرد و به فاضلان نوگرا و عالمان نو اندیش روحیّه، شجاعت و میدان داد. درد و دغدغه به سازى علوم حوزه و کار آمدى آن