دستورالعمل سیدالسالکین آیت الله سیداحمد کربلایى
38 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار15
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وافل حصار فرایض اند وارتکاب مشتبهات دروازه محرمات . آن کس ازافتادن در هاویه محرمات درامان ماند که گرد مشتبهات نچرخد که: من اجتنب من الشبهات فقد نجى من المحرمات. نوافل پلکان قرب اند. همدمى با نوافل یاد حق را در جان زنده کرده عشق به وصال را در قلب افکنده و با پیوند روح به خالق ارواح خدا چشم و گوش او مى شود آنچه مى بیند که محبوبش بخواهد و آنچه را مى شنود که پروردگارش اجازه مى دهد:[... کنت سمعه الذى یسمع و بصره الذى بیصر]... 11 مرحوم کربلائى با مداومت بر نوافل و دقت و توجهى که بر مستحبات داشت آنزچنان جانش بجانان پیوند خورده بود که علامه طهرانى فرمود: [ در نماز بویژه بهنگام نوافل لیلیه عنان اختیاراز کف مى داد و از خود بیخود مى شد] آرى سدالسالکین با گذراز عقباب کئود نفسانیات به قرب حق نائل و در یک نماز عشق - نمازعصر - به وصال جانان رسیده و مشاهدابدى محبوب خویش گردید 12 روحش شاد و راهش پررهروباد.