دستورالعملى از : فقه اعظم ، شهید اول
41 بازدید
محل نشر: حوزه شماره27
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وصیت نویسى سنتى دیرپاست که آموزگار و پدید آورنده آن پیامبران الهى بوده اند. پیامبران بزرگان دین صاحبان نفس ذکیه عارفان واصل و فقیهان نفس کشته تجربیات گرانمایه سلوک خود را که حاصل یک عمر آزمون و تجربه آنها بوده است در قالب وصیت نامه به نسلهاى ره جوى تاریخ بشرى هدیه کردند. دست آور پیروى ازاین سنت حسنه صدها وصیت نامه و دستورالعملى است که در لابلاى کتابها و کتابخانه ها به یادگار مانده است . این وصیت نامه ها در مجموعه معارف اخلاقى اسلام بسان آب حیاتبخشى است که با جریان خویش در بستر تاریخ و سرایان آن درافکار وارواح بشرى طالبان کمال و راهیان قرب و وصال را تا نفخ صور حیات و بالندگى خواهد بخشید. وجیزه اى که فرا دید شما قرار خواهد گرفت عطیه اى است الهى براى سالکان راه کمال از فقیهى نفس کشته و راه یافته . عالمى که هم عنوان مطلق شهید را در تاریخ فقه ویژه خود ساخته و هم با نثار خون خود حقانیت اسلام علوى را بر تارک تاریخ رقم زده است