دستورالعملى از: فقیه وارسته محقق حلى
36 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار27
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیوه یادگیرى مطالب و چگونگى رسیدن به ژرفا و حقیقت علوم : در این راه تاکید مى کنند که طالب علم باید بر تمام دیدگاهها اقوال واحتمالات در مساله وامتیاز آنهااز یکدیگراشراف داشته باشد و با مطالب و مباحث بنیادى برخورد کند خاستگاه سخن را فهم کرده نتیجه آن را به دقت وارسى کند و آنگاه نتیجه را با خاستگاه مقایسه کند. و دراین راه براى دست یافتن به مطلوب از هیچ کنکاش و تلاشى دریغ نورزد. 3. شناخت فقیه نمایان و دورى از آنان : دراین زمینه فرموده: فریب ادعاها واصطلاحات دهن پرکن آنها را مخور چه بسیارند کسانى که بین سخن و فعل ادعا و عمل آنها تفاوتى فاحش است . در ظاهر مشهور به ورع احتیاط و فقاهت اند. نرم سخن گویند.ادعاى روشن بودن حق مطلب کنند. و در جهت کوبیدن نظریات دیگران گاهى این شیوه را پیش گیرند:[ اگراین مطلب را چنین تقریر مى کرداستوارتر بود و یااگراین مطلب را مى افزود بهتر بود].اینان به گونه اى با نظریات دیگران برخورد مى کنند که گویا فقط آنها متولى اسلام و آگاه به احکام اند. 4.احتیاط در فتوا و نظر. محقق در آخر وصیت نامه تحت عنوان[ تتمه] خطاب به طالب علم مى فرماید: دهن لق مباش در پاسخ گوئى به سوال ها شتاب مورز چه سخن تو منسوب به خدااست . معاذالله اگراز روى بى دقتى سخنى گفته شود افترا و تهمت به خدا و رسول اوست که گناهى بس بزرگ و هلاک کننده دین و آخرت انسان است . اینک سخنان گرانبها و والاى وى را سرمشق خود قرار داده و در پرتو سفارش هاى آن بزرگوار راه درست طلب علم و رسیدن به کوثر زلال آل محمد[ص] را دنبال مى کنیم .