وصیت نامه فقیه عارف وارسته ، بانوامین اصفهانى
43 بازدید
محل نشر: حوزه شماره41
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
و را در قرون اخیر در حوزه هاى علوم دینى در بین بانوان همانندى نیست با مشکلات بسیارى که برایش رخ داد در متن زندگى اجتماعى و خانوادگى باانجام وظایف مادرى به تحصیل علوم و معارف دینى همت گماشت . مقدم بر تحصیل و درس تهذیب نفس را سرلوحه کار خویش قرار داد. در علوم نقلى به مقام اجتهاد نایل آمد و در علوم عقلى حکمت متعالیه بافت اندیشه او شد. حقایق عرفان نظرى را نوشید و ذکر و عشق الهى قوت روانش شد. با قرآن همدم بود و با سخنان معصومین علیهم السلام انسى مدام داشت . در هر زمینه اى گفته هاى صائب و رهگشا عرضه داشت . ژرفایى و نورانیت نوشته هاى او حکایتگراوج روحى و سفرهاى ملکوتى اوست .