پرتوی از زندگی فیلسوف عدالت(استاد محمد رضا حکیمی)
49 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار91
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چه مى توان نگاشت از زندگانى انسانى که هیچ از خود نگفته و ننوشته و نپسندیده که دوستان آشنایان و ارادت مندان نیز از او بگویند و جشنواره و محفل بزرگداشتى به یاد و نام او ترتیب دهند و یا گفت و گویى با او داشته باشند و تلاشهاى سترگ او را بنمایانند و ناگفته ها را از او بشنوند و بشنوانند. او که با تلاش شبان و روزان مرزبانان حماسه جاوید را بر بام افکار روزگار ما نشانده ولى شیوه مرزبانى خود او ناگفته مانده است. چاپ گرامى نوشته او: (آفاق فکرى برونحوزه اى) درباره شهید مطهرى که آذین بخش مجلّه حوزه است اکنون در ویژه نامه آن شهید به یاد بیستمین سال شهادت او بهانه اى شد تا پرتویى از سیماى علمى مرزبان پرشور و پر احساس روزگار خود را کوتاه و گذرا به نظاره نشینیم. امید آن که روزى از پَسِ پرده گمنامى رُخ نماید و اجازه دهد تا ارادت مندان و شاگردان فکرى آفاق علمى و عملى وى را تفسیر کرده و اندکى از تلاشهاى مخلصانه و خدایى او را سپاس گویند. استاد پرورده حوزه آل محمد(ص) است و ثمره مبارک نظام آموزشى حوزه هاى شیعه. او گرچه سالیانى است که در لباس روحانى نیست ولى در حقیقت و معنى تبلور وراثت انبیایى و فلسفه وجودى حوزه هاست.