دستورالعملى از عالم ربّانى و مفسّر ژرف اندیش سید مصطفى خمینى
45 بازدید
محل نشر: "حوزه "شمار65
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به گاهى که بیشتر حوزویان به (قال) (اقول) ,سرگرم بودند و به گشایش دقایق اصولى مباهات مى کردند .او افزون بر فراگیرى دانش رسالت خود را در وراثت انبیاء مى جست در نجات محروم و نادان در مبارزه با ستم حاکمان در برپایى حکومتى الهى و جامعه اى طیّبه. در کنار پدر مقاوم و استوار ایستاد و از آن همه فشار رژیم پهلوى خم به ابرو نیاورد. با لبخندش دوستان و مبارزان را استوار مى ساخت و دشمنان را خُرد و خوار. پاى مردى نستوهى استوارى صلابت و شجاعت او در برابر ناگواریها و نرمش و فروتنى وى در برابر خلق خدا ریشه در اذکار باطنى سیر روحى و زمزمه سحرى او داشت. سنگ صبور یاران و شاگردان امام بود. با زیارت عاشورا انسى ویژه داشت که آن را منشورى علیه همه ستمگران تاریخ مى دانست و تجلّى شکوه شهادت. ولایت مدار بود و شیفته آل رسول. ولایت اهل بیت(ع) را نه در کنج انزوا که در صحنه جهاد اجراء و اقدام مى جست و سیرت او این جمله زیارت عاشورا بود: (واسأله أن یبلّغنى المقام المحمود لکم عند اللّه وان یرزقنى طلب ثارکم مع امام هدی…