حماسه تکلیف بانى (فقیه بصیر محقق نایینی)
42 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار76
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تکلیف مدار بود و وظیفه بان. آگاه بود و داناى به زمان. معنویت فقاهت و سیاست را به هم درآمیخته بود و تندیسى از عالم ربانى و فقیهى مرزبان و مسؤولیت شناس را نمایاند. سیاست او از زلال معنویت و گواراى رازها و نیازها و نیایشهاى او شادابى مى گرفت. عبودیت او از بینش روشن و شناخت ژرف و گسترده او مایه ور مى شد. بر قلّه فقاهت نه براى رساله نویسى برآمد که بهروزى بشر را در آن مى جُست. سیرت سیاسى معنى و مفهوم موضع گیریهاى اجتماعى ـ سیاسى وى را با کالبدشکافى و بررسى دقیق نهضتها و حرکتهاى بزرگ سده هاى اخیر تنباکو مشروطیت و انقلاب عراق مى شود فهمید. شخصیت نائینى را نمى شود با نگاهى تک ساحتى شناخت و به راز و رمز حرکتهاى او پى برد و از چهره و زوایاى نیم قرن تکاپو و تلاش سیاسى و فکرى وى پرده برداشت. کلید شناخت مصلحان دینى را باید در منابع دینى سیرت معصومان اندیشه ها و فرهنگ دینى حوزوى و معنوى جویید نه در اندیشه هاى بیرونى. اندیشه اى که جان مایه اش قرآن و گفتار و سیرت کامل ترین انسانهاست نه در انظار منتسکیو و افکار آزادى خواهانه غرب جست وجو کردن و در پى ریشه آن در غرب گشتن راه گم کردن است و اقیانوسى را در برکه اى جاى دادن. خون جارى در اندام زندگى پرشور و جهاد روزان و شبان او تکلیف بانى است و رشته اى که همه حرکتهاى او را تفسیر مى کند و مضمونى درست از زندگى او نشان مى دهد عمل به وظیفه است. او به معناى واقعى کلمه شریعت مدار بود. شریعت مدارى زمان شناس بینا وارسته خویشتن بان و به دور از هواه و جاه. زندگى او تفسیر حماسه فتوا دارى است و شرح تاریخ مشروطیت و پایدارى عالمان در نهضت عراق و فلسفه راست قامتى حوزه ها در سده اخیر. از این زاویه و با این نگاه نگاهى مى افکنیم به حضور سیاسى جهاد علمى و سیرت اخلاقى او.