سیر اندیشه اصلاحِ حوزه هاى علوم دینى
47 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار73
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزه هاى علمیّه به برکت فرهنگ گرانمایه و پربار اسلامى چهره هاى فکرى و انسانى درخشانى به جهان هدیه کرده است. اسلام در همه ابعاد به گوناگونى نیازهاى انسان منادیان و رهبرانى بزرگ پرورید درختانى بلند و بارآور که هر کدام در روزگار خود به برگ و بار نشستند و راهیان این خاکستان در سایه آنان آرمیدند و از بار فکرى و معنوى آنان سود جستند و ره یافتند. انقلاب طرحى نو در جهان افکند اسلام را با تمام قوا سینه به سینه استکبار جهانى با همه توانش قرارداد. جلودار این ستیز روحانیان بیدارند و باید حوزه ها این جلودارى را براى همیشه حفظ کنند. اگر حوزویان همه توان و نیروى خویش را بسیج نکنند خون ندهند و خون دل نخورند در مصاف دشمنان لگدکوب خواهند شد. امروز فرمان (واعدّوا لهم ماستطعتم مِنْ قوّة) به دوش حوزویان بیش از هر زمان دیگر سنگینى مى کند. خامى است که بپنداریم بابى تفاوتى ما دشمن زخم خورده دست از ستیز با ما برخواهد داشت. این توانایى بدون به کارگیرى همه استعدادها و بهره ورى از همه لحظه ها و فرصتها امکان پذیر نیست. باید طرحى نوافکند طرحى که تلاش حوزویان را شتاب دهد مسؤولیت و وظیفه بانى را در صدر قرار دهد و درد و سوز دفاع از دین و با بیان و ابلاغ تعالیم ناب وحى را در جان همه اقشار حوزه شعله ور گرداند.