پاسداشت صحیفه حوزویان
46 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار72
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ول و بالنده سازى حوزه ها و بسامانى و تجهیز حوزه هاى علوم دینى اسلامى براى پاسخ گویى به نیازهاى فردا و فرداهاست ولى هر تحوّل و بسامانى را مبادى مبانى و پیش فرضهاى فکرى و نظرى است که اساس و قاعده تحوّل را تشکیل مى دهند و نیز بازدارنده هایى است که چه بسا طرح تحوّل را نافرجام مى کنند. رسیدن به مطلوب بدون ژرف کاوى در این اصول نشاید. دامنه این اصول نیز تنها به دایره نظرى محدود نمى شود بلکه در هر دو بعد: نظرى و عملى مطالعه و کارشناسى جدّى مى طلبد; چه طرح پیشنهادى مقام معظّم رهبرى ریشه در میراث هزارساله احیاگران و مجدّدان حوزه ها دارد محصول سالها اندیشیدن در بهسازى حوزه هاست ثمره میمون شناخت واقع بینانه جهان اسلام نیازهاى نظام وضعیت حوزه و رسالتى است که باید حوزویان پرچم آن را برفراز دارند