امام زمان عج و رسالت حوزه هاى علوم دینى
49 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 70
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عالمان ربّانى و حوزه هاى علوم دینى در روزگارى که امام زمان از ما چهره پوشانده است وارث او در نگاهبانى میراث معرفتى دین و ایمان مردمند. بیان احکام روشن کردن مرزهاى اعتقادى بیرون آوردن معارف اخلاق آداب موازین تربیتى از متون دینى و تامین دانشهاى دینى مورد نیاز جامعه اسلامى بر آنان است. آنان در روزگار غیبت باید محاسن و نیکوییهاى معارف قرآن و اهل بیت(ع) را به نسلها بنمایانند و برترى منطق و توانایى اسلام را در برآوردن بهروزى و سعادت بشر با زبان همان روزگار و با بهره ورى از بهترین ابزار پیام رسانى به جهان برسانند: (العلماء مصابیح الأرض و خلفاء الأنبیاء و ورثتى وورثة الأنبیاء.)9 این وراثت همان زنده نگه داشتن اسلام بر فراز اعصار و امصار است: (من جاء اجله وهو یطلب العلم لیحیى به الإسلام لم یفضله النبیّون الاّ بدرجة) در روزگار طولانى غیبت حضرت شیطانهاى پنهان و آشکار تهاجم خود را آغاز مى کنند تا پایه هاى اعتقادى مسلمانان را سست و ایمان آنان را بربایند تنها پناهگاه مسلمانان حوزه هاى علمى و اعتقادى است که باید در خور هر مورد به دفع و رفع این زیانها و خطرها بپردازند و با بهره ورى از منطق نیرومند وحى کار وظیفه بانى و مرزدارى خویش کنند: (لو لا من یبقى بعد غیبة قائمنا علیه السلام من العلماء الدّاعین الیه والدّالین علیه والذّابین عن دینه بحجج اللّه والمنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النّواصب لما بقى احد إلاّ ارتدّ عن دین اللّه ولکنّهم الّذین یمسکون ازمّة قلوب ضعفاء الشیعة کما یمسک صاحب السّفینة سکّانها…)10