حوزه و اخلاق
48 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار68
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزه و اخلاق، عالم دینى و پارسایى و روحانیت و معنویت همراه و قرین یکدیگرند. به هم پیوسته‏اند و جدایى‏ناپذیر . حوزه بدون اخلاق، عالم دینى بدون پارسایى و روحانیت بدون معنویت، تصور نمى‏شود. اگر هم باشد، پیوسته‏اى است درون تهى. خسى است بى مقدار بى ریشه است و زمامش در دست باد، به هر سو که بخواهد مى‏کشدش . پارسایى و زهد هم بدون ریشه در دانش و آگاهى، ره به جایى نمى‏برد، چراغى نمى‏افروزد، زاویه تاریکى را روشن نمى‏کند. معنویت، با بال علم، مى‏تواند حرکت کند و سرگشته‏اى را از وادى سرگشتگى رهایى بخشد و گرنه، نه خود راه مى‏یابد و نه دیگرى را مى‏تواند راه نماید. فلسفه وجودى حوزه‏ها، پرورش انسانهایى است که با این دو بال، حرکت کنند و جامعه انسانى بر این دو رکن استوار سازند. از این روى، حوزه، نه حرکت صوفیانه و عزلت گزینى را مى‏پذیرد و نه دانش اندوزى به دور از ریاضت نفس را. هر دو را مى‏خواهد و بر آن پاى مى‏فشارد. حوزه‏ها، خاستگاه فضائل و مرکز ستیز با رذائل اند. حوزه‏ها در طول تاریخ، پاسدار و منادى ارزشهاى متعالى و رفتار و منش انسانى - اسلامى بوده‏اند. تلاش داشته‏اند، با گسترش دانش و ارزش، راه بنمایانند، نور بگستردند و چراغ راه باشند، تا قافله بشرى، ره گم نکند: «و علامات و بالنجم هم یهتدون»