وصیت نامه اخلاقی فقیه پارسا ابراهیم بن سلیمان قطیفى
47 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار66
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بترس از خدا بسان کسى که مى داند همه اعمال اهل آسمان ها و زمین توان شکر نعمتهاى او را ندارد و نمى تواند با آنچه خداوند در بهشت براى بندگان مطیع و گوش به فرمان مهیا کرده برابرى کند. اگر در خود چنین تقوایى را نمى بینى با عشق الهى به معالجه خود پرداز زیرا طبیعت سالم بشر به کسى که نسبت به او مهر ورزد گرچه با لبخندى علاقه مند مى شود و دوستى او را در دل جاى مى دهد. جان خویش را وارسى کن که آیا محبت و عشق به خدا وجودت را لبریز کرده است. اگر معاذ اللّه جانت مشروب به عشق حق نیست در زمره مؤمنان راستین قرار ندارى. زیرا خداى تعالى درباره مشرکان فرمود: (یحبّونهم کحبّ اللّه9) مشرکان با این که شیفته خدا بودند بتها را واسطه مى دانستند و در کنار خدا مى پرستیدند. امّا مؤمنان را کسانى مى داند که شدت عشق الهى جایى در قلب آنان براى دلبستگى به غیر او باقى نگذاشته است و به مقام حق الیقین رسیده اند