خوزه وحکومت
36 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار63
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ین است که حوزه باید وظیفه عصرى خویش را نیک بشناسد و طرحى همگون با مقتضیات زمان و در سطح خرد و فرهنگ مردم امروز پى ریزد که: (انا معاشر الانبیاء نکلم الناس على قدر عقولهم.) اینک برخى از وظایف امروزین حوزه ها: 1 ـ تنقیح احکام و مقررات اسلام و نگاه جمعى و حکومتى به منابع و متون دینى. 2 ـ نقد و بررسى افکار و فلسفه هاى مطرح در جهان. 3 . تنظیم مقررات مورد نیاز جامعه با بهره ورى دقیق از منابع اسلامى. 4 . تدوین نظام ارزشى اسلام و شناسایى راههاى زدودن رسوبات ارزشها و فرهنگ طاغوتى از اذهان مسلمانان و فضاى جامعه اسلامى. 5 . ترسیم الگوى زندگى اسلامى و نشان دادن راه حاکمیت این الگوى الهى بر جامعه اسلامى و زندگى مسلمانان. 6 . تربیت عالمانى ربانى که رفتار آنان یاد آور عزت اسلامى باشد. 7 . تربیت دانشوران و اسلام شناسان توانمند و مقتدر که بتوانند عالمانه از اسلام دفاع کنند. 8 . خلاصه تدوین ایدئولوژى و مرامنامه انقلاب اسلامى براى الگو گیرى دیگر ملتهاى اسلامى. بى شک انجام چنین مأموریتى سترگ نیاز به همکارى جدّى حکومت و حوزه دارد. دولت اسلامى باید این وظایف را در دستور کار خویش قرار دهد و خود را در قبال آنها موظف بداند. سوکمندانه دولتمردان در این امر جدّى نبوده و مشکلات خویش را به طور رسمى و مستمر به حوزه ها منتقل نکرده اند. چه اندازه از حوزه ها در کمیسونهاى فکرى و فرهنگى استانداریها وزارتخانه ها و... بهره بردارى مى شود؟ دولت در برنامه ریزى تدوین اساسنامه ها و آیین نامه هایى که به نحوى مربوط به فرهنگ و اخلاق جامعه است چه مقدار از افکار حوزویان استفاده مى کند؟ با این که روحانیان هنرمند و هنر شناس در حوزه ها وجود دارد حضور رسمى آنان در برنامه ریزیهاى رسانه هاى جمعى چون: رادیو و تلویزیون چند درصد است؟