دستورالعمل اخلاقی ديگر از شهيد اول
46 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار62
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به هر كارى مشغولى نماز اول وقت را ترك مكن. اگر معاذاللّه نمازت قضا شد در اولين فرصت جبران كن5. در هر حال و مكان دانش آموز باش پرگو مباش بيشتر به شنيدن علاقه مند باش تا گفتن. با استادت مشاجره مكن و گفته هاى او را بر مگردان آن چه را فراگرفتى در شب مرور كن.6 با قرآن مأنوس باش. وردى از قرآن را براى خودت برگزين. اگر مى توانى قرآن را حفظ كن و اگر ممكن نيست هرچند آيه اى كه در توانت هست از بَركن.7 كوشش كن امروزت بهتر از ديروز باشد و تلاش كن در هر روزى گرچه اندك تكامل پيدا كنى.8 مبادا به گفته سخن چينان گوش فرا دارى; زيرا بدبختى بى شمار به دنبال آرد و تاثير شومى بر نفس مى گذارد.9 در زيارت مشاهد مشرفه يا خواندن زيارت آنها از راه دور غفلت مكن.10 به هنگام تعليم و نشر دانش از پرگويى بپرهيز غير علمى و بدون مستند سخن مگو. تنها ناقل سخن ديگران مباش خودت نسبت به مطالب و مسائل صاحب نظر شو...11 در هر روز بيست و پنج مرتبه (اللّهم اغفرللمؤمنين و المؤمنات والمسلمين والمسلمات) را بخوان12. در اين دعا ثواب و مزدى بسيار است. پس از نماز عصر هفتاد و هفت مرتبه ذكر (استغفار) را بخوان13 نيز سوره قدر و توحيد را بسيار قراء ت كن14.