ابربابرکت
45 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار61
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نهادهاى انقلاب اسلامى ، زاییده نیازهاى طبیعى انقلاب اسلامى اند . لاله‏هایى برخاسته از خون شهیدان ، سنگرهایى که صدها قهر مان را به معراج رسانید تا با روى انقلاب استوار بماند و اندیشه امام برفراز . این بوستانهاى با برکت ، مرهون خون دادنها و خون دل خوردنهاى صدها عالم و شهید است . تداوم این نهادهاى مقدّس و فرود و فراز آن ، تابعى است از اوج و افت نیاز بدانان . برخى از این نهادها ، در میدان حراست ازارزشها ، باورها و تفکّر انقلاب اسلامى ، سر برآوردند و برخى دیگر زاده نیازهاى امنیّتى ، دفاعى و به سامان رساندن ابعاد اقتصادى و اجتماعى کشورند . امروز که جنگ نظامى استکبار به جنگ نامرئى و ایمان سوز فرهنگى تبدیل شده است وسلاحهاى مسموم و مهیب دشمن ، در قالب رسانه ها و . . . ایمان فرزندان امّت اسلامى را نشانه رفته است ، تقویت نهادهاى فرهنگى انقلاب ، براى بارور نمودن تفکّر و اندیشه دینى جوانان و ژرفایى عقاید شان ، امرى ضرور مى نماید و در این میان ، تقویت و به سامان کردن نهادهایى که در حوزه‏هاى علوم دینى ، براى بسیج روحانیان و همگامى طلاب ، با نیازهاى زمان ، شکل گرفته است ، ضرورى‏تر ، چه حوزه‏ها ، مام انقلاب اسلامى اند . بالندگى و شکوفایى و تعمیق اندیشه انقلاب ، بسته به مایه ورى نوآورى ورشد و تعالى تفکر و علوم حوزوى است