دستورالعمل اخلاقى از فقیه و عارف بلند مرتبه آقا محمد بیدآبادى
45 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شمار58
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ستمى اندوهبار بر مکتب تشیّع رفته است . از مکتوم ماندن خصایص و الا و الهى امامان شیعه و شخصیّت قله سان اصحابشان و عدم تبیین گفته‏هاى انسان ساز آنان که بگذریم ، بسیارى از مصلحان ، اندیشه وران ، عالمان ، فقیهان و عارفان که هر کدام در زمان خود قلّه‏اى بوده و در بسیارى علوم ، دست داشته‏اند ، ولى از زندگى آنان در تاریخ اثرى دیده نمى شود . فقط در سلسله اجازات روایى از آنان ، یاد کرده‏اند . امروز ، با این که نظام اسلامى است و حوزه‏هاى علمیه ، کم و بیش از امکانات تحقیقاتى برخوردار و فاضلان جوان ، پراستعداد و پرشور در اختیار ، مع الاسف ، گامى در این راستا ، به گونه‏اى شایسته و بایسته برداشته نشده است و این شخصیتهاى و الا مقدار ناشناخته مانده‏اند ، حتى براى خواص! از آن جمله: فقیه ژرف اندیش ، حکیم ژرف نگر و عارف و اصل ، آقا محمد بید آبادى که دو دستور العملى او را در پیش آوردیم . گر چه تاریخ ، گوشه‏اى از زندگى و خصایص والاى او را ثبت کرده ، ولى دست پروردگان و مکتوبات وى که شاهدى گویا بر عظمت مقام و بزرگى مکانت اوست ، ناشناخته مانده‏اند . وقتى گفته‏هاى به جا مانده از او را مطالعه مى‏کنیم ، عظمت و قله سانى او ، انسان را به کرنش وامى دارد . مطالبى در این مکتوبات آمده است که با گذشت دهها سال از عمر آنها و پیشرفت علوم و اندیشه‏ها ، فهم آن‏ها بر بسیارى از خواص ، مشکل مى نماید