رهنمودهایی در تحول حوزه
43 بازدید
محل نشر: حوزه شماره53
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با دغدغه هایش آشناییم. نگرانیها و حساسیتهاى او را شناساییم زیرا در سالهاى پیش افاضات نورانى اش سرمستمان کرد. و شورى دیگر در ما پدید آورد. ده سال سخن گفتن و قلم زدن از دردهاى حوزه برخاسته از شراره اى است که او بر جانمان افکند. هنوز صلاى: (إذا فسد العالِم فسد العالَم) او در روح و روان ما طنین انداز است و رهنمودهاى نابش در نقش بنیادین عالمان دین در اصلاح و افساد جوامع اسلامى توشه حرکت و چراغ راهمان. سالها شاهد رنجورى و دردمندى اش از جاهلان متنسّک و عالمان متهتّک بودیم. تیر تکفیر بسته ذهنانى که در احساسات عوام مى دمیدند دل دریا وش او را از یورش جلادان شاه بیشتر به درد مى آورد. در نگاه او درد اساسى جوامع اسلامى تنگ نظرى و بسته ذهنى متولّیان و مفسّران دین بود. او تغییر نظام سیاسى و تشکیل حکومت ناب اسلامى را بدون تحوّل در نظر و اندیشه عالمان دینى میسور نمى دانست. براساس چنین تلقى و باورى است که آن خلف صالح به پیروى از امام و مرادش (که در آخر عمر حرکتى جدى در زمینه تحول فکرى و فرهنگى حوزه آغاز کرد) ساماندهى و زمینه سازى تحول بنیادین حوزه ها را همّ خویش کرده است و گامهاى میمون و مبارکى برداشته که هر کدام را تبیین و شرح ویژه بایسته است. تنها در این زمینه به ارائه رهنمودها بسنده نکرد بلکه خود به اجرا و پیاده کردن منویاتش اقدام نمود و در تحقق این مهم گامهاى سازنده اى چون: حضور در جمع حوزویان و عرضه طرح تشکیلات حوزه هاى علوم دینى بازگشایى دفتر و تعیین فقیهانى روشن بین و آشنا با نیازهاى زمان براى پاسخگویى به پرسشهاى اجتماعى و سیاسى برداشت. ........ امید آن که این فقیهان برگزیده پاس این انتخاب را داشته و این مهم را به مسلخ انجام دیگر مسؤولیتها و اشتغالات نبرند و با تدوین سازمانى در دو بعد: موضوع یابى و پاسخگویى هسته هاى پژوهشى از فاضلان دین شناس و نواندیش تشکیل دهند و ضمن پاسخگویى به پرسشها و نیازهاى نوپیدا مرزبانى از آنان براى حراست از حریم مکتب و فرهنگ اسلامى تربیت کنند. نوشته فرادیدتان رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى ادام الله ظله العالى در شروع درس خارج سال درسى تحصیلى 1371 است که به بیانى دیگر در پیامشان به جامعه مدرسین مورد تأکید و تایید قرار گرفته است.