چهل دستورالعمل برگزیده از آثار امام خمینیى
42 بازدید
محل نشر: جوزه شماره 49
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واگر ما را در محضر ربوبیت حاضر کنند و حساب کنند در مقابل روى آن بزرگواران و از ما جز زشتى و بدى در نامه عمل نباشد به آن بزرگواران سخت مى گذرد و آنها در محضر حق تعالى و ملائکه و انبیاء شرمسار شوند. پس ما چه ظلم بزرگى کردیم به آنها. و به چه مصیبتى مبتلا شدیم و خداى تعالى با ما چه معامله خواهد کرد.