سروش بیداری:(مروری برپیام مهم رهبری)
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجله شتاره 45 جوزه را برای چاب آماده کردیم که پیامی از رهبرى ؛سروش بیدارى بر جان مسؤولان دمید. گر چه مجال تحلیل گسترده آن نبود ولى شتابزده بر رهنمودهاى آن مرور کرده و محورهاى مهم آن را فرادید خود و خوانندگان نهادیم .باشد که درشماده ای دیگر به طرح عینى و عملى این پیام بپردازیم .ان شاءالله