استاد فقیهان:شیخ مرتضی انصاری
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ اعظم مرتضى انصارى, از قبیله احیاگرانى است که دغدغه کار آمدى فقه و استوارى مکتب قانونگذارى را در سر داشت. او, با دیدى عمیق و آگاهیهاى گسترده دامنى که داشت, روشى نو و مکتبى جدید در فقه پى ریخت و در اصول, اندیشه هایى تازه عرضه داشت. هنوز افکار او در حوزه هاى علوم دینى, فصل الخطاب است و فهم کتابهاى او, ملاک اجتهاد و استنباط. بى شک, شناخت مردى چنین بزرگ و فهم سر توفیق او, ضرورت فورى حوزه هاى علومِ دینى است. تا از راه او چراغ گیرند و تحوّلى نو, در اجتهاد پدید آورند. با این نگاه, بر گزارى کنگره به یاد او, عملى است مبارک و کندو کاو در اندیشه هاى وى, بویژه روش اجتهادى وى,اقدامى به روز و شایسته
آدرس اینترنتی